Welcome

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Το buyforhome.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», που εδρεύει στην Άρτα Περιφερειακή οδός 55 (ΑΦΜ- 800545886 / ΔΟΥ - Άρτας). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», που βρίσκεται στην διεύθυνση buyforhome.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. 

 1. ΟΡΟΙ

  Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

 2.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος, ενημέρωση συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ) η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» στα πλαίσια της καλής πίστης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση αλλαγής ή μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς επίσης και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών εκ παραδρομής στην καταχώριση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα, για τα οποία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του buyforhome.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας, για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του.

 1.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα 11. «Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα buyforhome.gr  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα buyforhome.gr  παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» , δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ». Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» , και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ».

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα buyforhome.gr  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», ή/και του buyforhome.gr  και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα buyforhome.gr  και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1.  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας buyforhome.gr  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» , για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Cookies
Όπως και τα περισσότερα
site, το buyforhome.gr χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα coοkies είναι απαραίτητα αρχεία προκείμενου να διευκολύνουν συγκεκριμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Τα coοkies είναι μικρά αβλαβή αρχεία (Textfiles), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο υπολογιστή του χρήστη δίνοντας την δυνατότητα σε ηλεκτρονικές σελίδες όπως το buyforhome.gr  να επικοινωνούν με τον χρήστη  αναγνωρίζοντας αυτόν μετά από συχνή χρήση και διευκολύνοντας την πρόσβαση του σε αυτή και τις συναλλαγές του. Αυτό επιτυγχάνεται με την συλλογή δεδομένων, τα οποία επίσης βελτιστοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. 

 1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των Ηλεκτρονικών σας Συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση των χρηστών στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» , δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», είναι εμπιστευτικές και η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικά emails για νέα προϊόντα και προσφορές θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους. 

 1.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του buyforhome.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του buyforhome.gr , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα buyforhome.gr  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του buyforhome.gr  τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα  buyforhome.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 

 1.  ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις κάνετε Online, μέσο e-mail και φυσικά μέσω Fax.

Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο «αναζήτηση» σχετικές λέξεις κλειδιά και θα οδηγηθείτε κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Το " buyforhome.gr " κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2681073223 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου. Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα “όροι χρήσης”, οπού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

 1.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας τα προϊόντα είναι σε κατάσταση συλλογής και για την οποία δεν έχουν αρχίσει οι διαδικασίες αποστολής και έκδοσης παραστατικών. Το ίδιο ισχύει και για τις online συναλλαγές. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 1.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε κάθε αγορά, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τον αγοραστή, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία της αγοραπωλησίας και να εξαλείψουμε την αβεβαιότητα και τα πιθανά λάθη. Επομένως, οφείλουμε να διασαφηνίσουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιστροφής και ποιες όχι. Η διαδικασία πρέπει να είναι δίκαιη, σαφής και διαφανής προς όλα τα μέρη, για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Διευκρινίζεται πως τους όρους της Πολιτικής Επιστροφών Χρημάτων αποδέχονται οι αγοραστές εφόσον προβαίνουν σε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας buyforhome.gr .

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του και έχει ήδη προχωρήσει σε πληρωμή του ποσού που αντιστοιχούσε σε αυτήν, δύναται να του επιστραφεί το πλήρες ποσό των χρημάτων που κατέβαλε, ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικώς σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό που θα επιθυμούσε να του επιστραφεί το υποκείμενο ποσό. Προσοχή: Τα έξοδα μεταφοράς των χρημάτων λόγο προμήθειας του εκάστοτε τρόπου πληρωμής, επιβαρύνουν τον πελάτη.  Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί εάν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για ακύρωση παραγγελίας που ορίζονται απο την Πολιτική Ακύρωσης Παραγγελίας της εταιρείας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο (9) των όρων χρήσεως του buyforhome.gr .

 1.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του buyforhome.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία).

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.

γ) Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επιστροφής επιβαρύνει εσάς.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να το επιστρέψετε για επισκευή ή αντικατάσταση, αφού πρώτα έρθετε σε συνεννόηση με εμάς. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επιστροφής επιβαρύνει την «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ».

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ». Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

μέσω e-mail στο info@buyforhome.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο 2681073223 και μιλήστε με κάποιον εκπρόσωπο του buyforhome.gr .

β. το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

γ. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 15 ημερών τότε η «BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν τα προϊόντα για επιστροφή, αφού καλύπτονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και έχει προηγηθεί επικοινωνία, είναι Περιφερειακή Οδός 55, Άρτα, 47132.

Το buyforhome.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας τη κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας των, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως σπασμένο εμπόρευμα, λάθος στο παρεχόμενο είδος κ.ά. 

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Στα Προϊόντα που φέρνουν την ένδειξη CM (custom-made), κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας ή είναι σαφώς εξατομικευμένα αφού καταχωρείται εσείς την διάσταση ή το χρώμα που επιθυμείτε (π.χ. Πόρτες, Ρόλερ, Στόρια, Πορτάκια, κτλ) δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής ή αντικατάστασης τους. 

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό:

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προεξοφλήσετε το συνολικό κόστος της παραγγελία σας με κατάθεση σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

ALPHABANK

Αρ. λογ/σμού: 545-00-2002-003810

IBAN: GR22 0140 5450 5450 0200 2003 810

Δικαιούχος: BUYFORHOME (Ι. Κ’ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ο.Ε.), ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Μόλις προβείτε σε κατάθεση του επί πληρωμή ποσού, αφού πρώτα οπωσδήποτε έχετε αναφέρετε το όνομά σας ή τον αριθμό παραγγελίας, θα επιθυμούσαμε να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε με email στο info@buyforhome.gr το αντίγραφο της εντολής πληρωμής, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία προετοιμασίας και παράδοσης της παραγγελίας σας.

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και με κάθε άλλο τρόπο πληρωμής εκτός της αντικαταβολής, θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας, καθώς και η δέσμευση των προϊόντων, σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας μας που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας και στο e-mail που θα λάβετε αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό παραγγελίας σας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κατάθεση του συνολικού κόστους της παραγγελίας δεν ολοκληρωθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα buyforhome.gr  παρέχεται δυνατότητα πληρωμής  μέσω Πιστωτικής Κάρτας εξασφαλίζοντας την άμεση και ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας του εκάστοτε πελάτη  μέσω του συστήματος online πληρωμών της τράπεζας AlphaBank.

Στην πληρωμή παραγγελίας με πιστωτική κάρτα και κατά την παραλαβή της, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να επιδείξετε ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την πιστωτική κάρτα δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Oι υποστηριζόμενες πιστωτικές κάρτες για αυτόν τον τρόπο πληρωμής είναι οι ακόλουθες: VISA, VISA  Electron, MasterCard, Maestro. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων των online συναλλασσόμενων πελατών μας χρησιμοποιείται η σύγχρονη μέθοδος SecureSocketLayer - (SSL).

 • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, AmericanExpress, Diners.
 • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Χρήσιμες πληροφορίες για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Παράδειγμα πληρωμής με κάρτα VISA:

Αριθμός κάρτας
Οι κάρτες
 Visa έχουν έναν 16-ψήφιο αριθμό της κάρτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Ο αριθμός επαλήθευσης κάρτας -ή CardVerificationValue (CVV2)- αποτελείται από τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού που αναγράφεται στο πλαίσιο υπογραφής. Σε πολλές παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή του διαδικτύου ζητείται επιπλέον ο αριθμός επαλήθευση κάρτας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αγοραστής έχει πραγματικά την κάρτα στα χέρια του και δεν χρησιμοποιεί παλιές αποδείξεις.

Πληρωμή μέσω PayPal:

Σας  παρέχεται η επιλογή της πληρωμής μέσω PayPal. Η PayPal είναι ο πιο γνωστός και αξιόπιστος διαμεσολαβητής online συναλλαγών.  Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής ανοίγει ένα νέο παράθυρο στον περιηγητή σας (δηλαδή στον browser) στο οποίο βρίσκεστε στο περιβάλλον της PayPal  και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει προς αγορά είναι «κλειδωμένα» ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο checkout. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προσωπικό λογαριασμό στην PayPal, κάνετε απλώς σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό και ακολουθείτε τα βήματα ώστε να πραγματοποιήσετε την συναλλαγή. Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην PayPal, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού και στην συνέχεια να ακολουθήσετε τα βήματα ώστε να πραγματοποιήσετε την αγορά.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά την διεύθυνση αποστολής που έχετε καταχωρήσει στην PayPal ώστε να είναι ενημερωμένη (ειδικά στην περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό), καθώς επίσης και να ελέγχετε τακτικά το email σας ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια ενημέρωση σχετικά με την παραγγελία σας.

Αντικαταβολή:

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή τότε θα πρέπει να το δηλώσετε στην αίτησή αγοράς του προϊόντος και να καταβάλλετε το αντίστοιχο τίμημα κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον εκάστοτε διανομέα.

Στην ειδική περίπτωση όπου το ποσό προς πληρωμή είναι άνω των 500€ και παράλληλα επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, η συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει με αντικαταβολή. Σε περίπτωση, λοιπόν, που έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής που μπορείτε να ακολουθήσετε

Σημειώνεται ότι κάποιοι από τους τρόπους πληρωμής δεν είναι διαθέσιμοι για συγκεκριμένους τρόπους αποστολής (βλέπε ενότητα “13.Τρόποι Αποστολής”).

Όλα τα προϊόντα του buyforhome.gr έχουν 1 έτος εγγύηση, η οποία ισχύει μόνον με την επίδειξη της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Εάν εντοπίσετε σε οποιοδήποτε “δικτυακό κατάστημα” χαμηλότερη τιμή προϊόντος, από την τιμή που σας το προσφέρει το buyforhome.gr , ενημερώστε μας και θα κερδίσετε ακόμα καλύτερη τιμή.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το κόστος αποστολής κάθε παραγγελίας είναι 3,50€. Το κόστος αποστολής για Κύπρο είναι 25€ ενώ οποιαδήποτε άλλη παραγγελία εξωτερικού θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης καθώς υπάρχουν αποκλίσεις λόγω υπολογισμού κόστους με ογκομέτρηση και βάρος.

Οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής είναι 3 και είναι οι ακόλουθοι:

(α) Παραλαβή από το κατάστημα

(β) Αποστολή με Πρακτορείο Μεταφορών

(γ)  Αποστολή με courier

 --  --

(α) Παραλαβή από το κατάστημα (Αποστολή με τους Δικούς μας Διανομείς)

Μπορείτε να παραλάβετε το δέμα σας από το κατάστημά μας Περιφερειακή Οδός 55, χωρίς χρέωση. Μετά από συνεννόηση, για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή σας, διαθέτουμε τους δικούς μας διανομείς που εξυπηρετούν συγκεκριμένη ακτίνα εντός της πόλης της Άρτας. Αναλυτικότερα,  για περιοχές που ανήκουν έως και τα όριο της ακτίνας των παρακάτω περιοχών, η διανομή γίνεται αυθημερόν.

 (β) Αποστολή με Πρακτορείο Μεταφορών

Για παράδοση παραγγελιών σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχει η επιλογή της  αποστολής με Πρακτορείο Μεταφορών. Η παράδοση σε αυτήν την περίπτωση γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για το Πρακτορείο Μεταφορών της περιοχής σας.

Δυνατοί τρόποι πληρωμής:

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει αποπληρωμή του κόστους παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής είτε μέσω κατάθεσης σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είτε μέσω online πληρωμής με πιστωτική κάρτα.

(γ) Αποστολή με  ΕΛΤΑ Courier

Για την υπόλοιπη Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier, η παράδοση γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

- Δυνατός τρόπος πληρωμής: ΜΟΝΟ με Αντικαταβολή στην ΕΛΤΑ Courier. 

 1.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής και κυμαίνεται μεταξύ αυθημερόν παράδοσης και παράδοσης 1-2 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης για ειδικές παραγγελίες εξωτερικού διαφέρουν.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00-17.00. Για παραγγελίες που γίνονται πριν τις 16.00, η παράδοση γίνεται αυθημερόν εντός Άρτας, και αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι παραδόσεις παραγγελιών το Σάββατο πραγματοποιούνται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Παρ’ όλα αυτά, σε σπάνιες περιπτώσεις η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

(α) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

(β) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

(γ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

(δ) Δυσπρόσιτες και εξαιρετικά δυσπρόσιτες περιοχές, όπως απομακρυσμένα χωριά και κοινότητες που απέχουν πάνω από 20 χιλιόμετρα από το σημείο εξυπηρέτησης ενδέχεται να καθυστερήσουν επιπλέον  στην παράδοσή τους, κάτι που γίνεται πολύ σπάνια. Συνήθης χρόνος παράδοσης για τις δυσπρόσιτες περιοχές είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σημείο παράδοσης που έχετε δηλώσει.

Menu

Ρυθμίσεις

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε λίστες επιθυμιών.

Συνδεθείτε